Home

Wie is GLC ?

Wij zijn een, door de FOD Mobiliteit en Vervoer, erkend opleidingscentrum tot het organiseren van opleidingen nascholing vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen categorieën C en CE, overeenkomstig het KB van 4 mei 2007. Ons erkenningsnummer FOD Mobiliteit en Vervoer is OCF-112.

Wij werken uitsluitend met hoog opgeleide lesgevers die een ruime en brede ervaring hebben in de sector van het wegvervoer.
Wij ontwikkelen op maat van uw bedrijf, opleidingen in het Nederlands en het Frans.
Wij vervullen alle administratieve formaliteiten t.o.v. de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Wij onderzoeken voor u alle subsidiemogelijkheden m.b.t. de verstrekte opleidingen.
  Wij waarborgen kwalitatieve opleidingen op basis van praktijkervaringen. Heeft u ondanks onze permanente inspanningen toch een klacht, gelieve die via e-mail te formuleren aan onze directie : gerda.demare@glconsult.be