Aanbod opleidingen vakbekwaamheid bestuurders vrachtwagens C en CE

GLC - opleidingen nascholing vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen categorieën C en CE

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

logo rij rusttijden bewerkt

Inhoud van de module :

 • Rij- Rusttijden
  • Toepassingsgebied Europese Verordening 561/2006
  • Rijtijden
  • Rusttijden
  • Onderbrekingen
  • Dubbele bemanning
  • Afwijkingen
  • Hoe geldboetes vermijden
  • Praktische oefeningen
 • Bedienen van digitale tachygraaf
  • Toepassing van de wetgeving
  • Kenmerken
  • Chipkaarten
  • Anomaliën
  • Bediening
  • Controle
 • Vrachtdocumenten
  • Toepassingsgebied
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat is het belang?
  • Modellen vrachtbrieven
  • Inhoud vrachtbrieven
  • Uitzonderingen
  • Boetes
  • Praktische oefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Ongevallen vermijden
  • Statistieken verkeersongevallen zwaar vervoer
  • Oorzaken van vrachtwagenongevallen
  • Wat is geluk?
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
  • Hoe ongevallen vermijden?
  • Impact ongeval verminderen
  • Gevolgen van ongevallen : financieel, materieel, menselijk
  • Bewust blijven van gevaren
  • Praktijkvoorbeelden
 • Invullen aanrijdingsformulier
  • Handelswijze bij ongeval
  • Voorbereiding
  • Rubrieken
  • Aangifte
  • Praktische tips
  • Typevoorbeelden
  • Foute praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Bedrijfs-E.H.B.O.
 • Slachtoffer benaderen
 • Ademhaling
 • Bloedsomloop
 • Reanimatie
 • Bloedingen
 • Wondverzorging
 • Brandwonden
 • Varia
 • Interactie met cursisten
 • Doorlopend praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Doelstellingen
 • Vooroordelen
 • Wettelijk principes
 • Belgische wetgeving vs. internationale reglementeringen
 • Verantwoordelijkheden
 • Fysicaprincipes
 • Voertuigeigenschappen
 • Aslastverdeling
 • Methoden van ladingen zekeren
 • Foute praktijkvoorbeelden
 • Losgestort vervoer
 • Praktische tips
 • Praktische oefeningen met diverse types voertuigen op schaalmodel

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 190,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Doelstellingen
 • Vooroordelen
 • Wettelijk principes
 • Verantwoordelijkheden
 • Fysicaprincipes
 • Voertuigeigenschappen
 • Methoden van Ladingzekeren
 • Foute praktijkvoorbeelden
 • Praktische tips
 • Praktische oefeningen met diverse types voertuigen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Wegcode opfrissen
  • Verschil Massa in Beladen Toestand vs. Maximaal Toegelaten Massa
  • Snelheid
  • Stilstaan en parkeren
  • Inhalen
  • Voorrang / gedrag aan kruispunten
  • Plaats op de openbare weg
  • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
  • Andere recente wijzigingen
  • Praktijkvoorbeelden
 • Invullen aanrijdingsformulier
  • Handelswijze bij ongeval
  • Voorbereiding
  • Rubrieken
  • Aangifte
  • Praktische tips
  • Typevoorbeelden
  • Foute praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • De kwaliteit van uw dienstverlening als chauffeur is essentieel voor de firma
 • Hoe draagt de chauffeur bij tot de kwaliteit van de onderneming ?
 • Uw gedrag als bijdrage tot het imago van het bedrijf
 • Wat zijn uw taken als vrachtwagenbestuurder
 • Met wie komt u in contact, intern en extern ?
 • Hoe een betere relatie opbouwen met uw contacten, klanten?
 • Communicatie als deel van uw gedrag
 • Hoe omgaan met klachten en conflicten ?
 • Onderhoud van het voertuig als uithangbord van uw onderneming
 • Organisatie van het werk
 • Commerciële en financiële gevolgen van geschillen
 • Doorlopend zijn er oefeningen/rollenspelen met praktische situaties die vrachtwagenchauffeurs meemaken…

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : 375,00 euro + BTW, per deelnemer

Inhoud van de module :

 • Defensief rijden, deel theorie in groep (03h30)
  • Ongevallen vermijden
  • Statistieken verkeersongevallen met vrachtwagens
  • Oorzaken van vrachtwagenongevallen
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
  • Hoe ongevallen vermijden
  • Impact ongeval verminderen
  • Gevolgen van ongevallen : financieel, materieel en menselijk
  • Bewust blijven van gevaren
  • Praktijkvoorbeelden
 • Defensief rijden, deel praktijk individueel (03h30)
  • Toepassing van technieken die in de theorie geleerd werden
  • Rijden met geladen voertuig op de openbare weg in reële omstandigheden
  • Eerste rit (01h30)
  • Bespreking van aandachtspunten
  • Tweede rit (01h30)
  • Analyse door de instructeur
  • Evaluatie en aandachtspunten

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Rij- Rusttijden
  • Toepassingsgebied Europese Verordening 561/2006
  • Rijtijden
  • Rusttijden
  • Onderbrekingen
  • Dubbele bemanning
  • Afwijkingen
  • Hoe geldboetes vermijden
  • Praktische oefeningen
 • Wegcode opfrissen
  • Verschil Massa in Beladen Toestand – Maximaal Toegelaten Massa
  • Snelheid
  • Stilstaan en parkeren
  • Inhalen
  • Voorrang / Gedrag aan kruispunten
  • Plaats op de openbare weg
  • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
  • Andere recente wijzigingen
 • Ladingzekering, Aslastverdeling
  • Doelstellingen en vooroordelen
  • Nationale en internationale wettelijke principes
  • Verantwoordelijkheden
  • Fysicaprincipes
  • Voertuigeigenschappen
  • Aslastenverdeling
  • Recentste wettelijke ontwikkelingen
  • Methoden van ladingzekering
  • Praktische tips

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Ongevallen vermijden
  • Statistieken verkeersongevallen zwaar vervoer
  • Oorzaken van vrachtwagenongevallen
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
  • Hoe ongevallen vermijden
  • Impact ongeval verminderen
  • Gevolgen van ongevallen : financieel, materieel en menselijk
  • Bewust blijven van gevaren
  • Praktijkvoorbeelden
 • Eerste hulp – initiatie vrachtwagenchauffeur
  • Hoe slachtoffer benaderen :
  • Kalmte
  • Veiligheid
  • Evaluatie
  • Controle vitale functies
  • Bloedingen
  • Alarmeren
  • Verzorging
  • Ademhaling
  • Bloedsomloop
  • Reanimatie
 • Gedrag bestuurder, bijdrage tot kwaliteit en imago v/d onderneming
  • Hoe draagt chauffeur bij tot kwaliteit van het bedrijf
  • Het gedrag als bijdrage tot het imago van de firma
  • Met wie komt chauffeur in contact, intern en extern
  • Hoe een betere relatie opbouwen met klanten/contacten
  • Communicatie als deel van een professioneel gedrag
  • Omgaan met klachten en conflicten
  • Commerciële en financiële gevolgen van geschillen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : 375,00 euro + BTW, per deelnemer

Inhoud van de module :

 • Economisch rijden, deel theorie in groep (03h30)
  • Nut van economisch rijden
  • Technische verbeteringen
  • Kosten van een voertuig en mogelijke besparingen
  • Koppelkrommingen en vermogen
  • Diverse type motoren
  • Factoren die het (diesel)verbruik beïnvloeden
  • Weerstanden : lucht, rollen, banden, parcours,…
  • Aangepaste en correcte rijstijl
  • Remtechnieken
  • Ondersteunende systemen
  • Regels en tips om economisch te rijden
  • Besparingen
  • Praktijkvoorbeelden
 • Economisch rijden, deel praktijk individueel (03h30)
  • Toepassing van technieken die in de theorie geleerd werden
  • Rijden met geladen voertuig op de openbare weg in reële omstandigheden
  • Eerste rit (01h00)
  • Bespreking van aandachtspunten
  • Tweede rit (01h00)
  • Analyse door de instructeur
  • Derde rit (01h00)
  • Evaluatie en aandachtspunten

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Inleiding
 • Statistieken
 • Types criminaliteit :
  • Algemeen
  • Vandalisme
  • Bedreigingen
  • Diefstallen (ladingen, voertuigen, bedrijfsmiddelen, persoonlijk bezit)
  • Smokkelen
 • Illegale immigratie
 • Preventiemaatregelen
  • Overheid
  • Verlader / klant
  • Vervoerder
  • Voertuig
  • Lading
  • Chauffeur
 • Verweringsmiddelen
 • Gevolgen
 • Oefeningen / Respons
 • Besluiten

brand

Erkenning door FOD Mobiliteit en Vlaamse Overheid MOW : MPM-028.

Inschrijvingsrecht 2022 : 170,00 euro (incl. 10,00 euro catering) + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

1. Inleiding 

2. Wat is een brand en wat zijn de gevaren

3. Types brand 

4. Brand in de transportsector

 • Voertuigbranden
 • Vrachtwagenladingen
 • Kledij van mensen
 • Tankstations
 • Standverwarming
 • Werkplaatsen
 • Tunnels 

5. Oorzaken van brand

6. Evacuatie

7. Alarmeren, hulpdiensten inroepen

8. Blusmiddelen en blustechnieken

9. Eerste hulp bij brandwonden

10. Blusoefeningen, o.a. met kleine blusmiddelen

 • Demonstraties aan werktafel
 • Brand(blus)dekens
 • Schuimblussers
 • Poederblussers
 • Evacuatieoefening
 • Benaderen van toegang/ruimtes met back up

gezonder

Erkenning door FOD Mobiliteit en Vlaamse Overheid MOW : MPM-029. 

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module:

Inhoud van de module :
1. Inleiding

2. Doelstellingen

3. Werking van ons lichaam

4. Lichaamsgewicht

5. Voeding

 • Functies
 • Koolhydraten, suikers
 • Eiwitten
 • Vetten
 • Mineralen
 • Vitaminen en Enzymen
 • Voedingsdriehoek

6. Roken 

7. Alcohol

8. Drugs en medicatie

9. Stress

10.Vermoeidheid

11.Persoonlijke beschermingsmiddelen

12.Lichaamsbeweging : actieve oefeningen

13.Persoonlijk actieplan

 

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

logo preventie 2022 3

Inhoud van de module :

 • Wetgeving
 • Statistieken ongevallen
 • Oorzaken van Arbeids- en Wegongevallen
  • Wat is geluk?
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
 • Hoe ongevallen vermijden
 • Bewust blijven van gevaren
 • Impact ongeval verminderen
 • Gevolgen van ongevallen
  • Financieel
  • Materieel
  • Menselijk
 • Praktijkvoorbeelden

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Temps de conduite et temps de repos
  • Champs d'application du règlement européen 561/2006Temps de conduite
  • Temps de repos
  • Pauses
  • Equipage de deux chauffeurs
  • Dérogations
  • Comment éviter des amendes
  • Exercices pratiques
 • Usage du tachygraphe numérique
 • Application du Règlement
 • Caractéristiques
 • Cartes à puce
 • Anomalies
 • Usage
 • Contrôle
 • Lettres de voiture
  • Champs d'application
  • Qui est pourquoi responsable?
  • Importance de la lettre de voiture
  • Modèles de lettres de voiture
  • Contenu
  • Exceptions
  • Amendes
  • Exercices pratiques

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Eviter des accidents
 • Statistiques d'accidents de route poids lourds
 • Causes d'accidents des camions
 • La chance c'est quoi?
 • Dispositions du véhicule
 • Comportement du chauffeur
 • Respect du code de la route
 • Comment éviter des accidents?
 • Réduire l'impact d'accident
 • Conséquences des accidents : financières, matérielles, corporelles
 • Rester conscient des dangers
 • Exemples de pratiques
 • Remplir un constat d"accident
  • Actions
  • Préparation
  • Rubriques
  • Déclaration de l'accident
  • Conseils pratiques
  • Exemples typiques
  • Exemples de mauvaises pratiques
  • Exercices pratiques

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 150,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Premiers secours dans les entreprises
 • Approche de la victime
 • La respiration
 • La circulation sanguine
 • La réanimation
 • Les hémorarragies
 • Le soin de blessures
 • Les brûlures
 • Varia
 • Interactions avec les participants
 • Des exercices pratiques permanentes

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Droit de souscription 2022 : 150,00 euro (8,00 euro catering inclus) + TVA, par participant

Contenu du module:

 • Objectifs
 • Idées reçues
 • Principes légaux
 • Législation belge vs. Réglementations internationales
 • Responsabilités
 • Principes de physique
 • Caractéristiques du véhicule
 • Répartition de charge d'essieu
 • Méthodes d'arrimage du chargement
 • Exemples de mauvaises pratiques
 • Transport en vrac
 • Astuces pratiques
 • Exercices pratiques avec plusieurs types de véhicules sur maquettes

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2022 : basisprijs 190,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Objectifs
 • Idées reçues
 • Principes légaux
 • Responsabilités
 • Principes de physique
 • Caractéristiques du véhicule
 • Méthodes d'arrimage du chargement
 • Exemples de mauvaises pratiques
 • Astuces pratiques
 • Exercices pratiques avec plusieurs types de véhicules

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Droit de souscription 2022 : 150,00 euro (8,00 euro catering inclus) + TVA, par participant

Contenu du module:

 • Rappel du code de la route
  • Différence entre masse en charge et masse maximale autorisée
  • Vitesse
  • Arrêt et stationnement
  • Dépassement
  • Priorité/comportement aux carrefours
  • Place sur la voie publique
  • Aperçu des règles de sécurité dans les tunnels
  • Autres modifications récentes
 • Remplir un constat d'accident
  • Actions
  • Préparation
  • Rubriques
  • Déclaration de l'accident
  • Conseils pratiques
  • Exemples typiques
  • Exemples de mauvaises pratiques
  • Exercices pratiques

Agrément par les services MOW Vlaanderen : MPM-017.

Droit de souscription 2022 : 375,00 euro + TVA,  par participant. 

Maximum 20 participants

Contenu du module:

 • Conduite défensive, partie theorie en groupe (03h30)
  • Eviter des accidents
  • Statistiques des accidents de route poids lourds
  • Causes d’accidents des camions
  • Usage du véhicule
  • Comportement du chauffeur
  • Respect du code de la route
  • Comment éviter des accidents?
  • Réduire l’impact d’accident
  • Conséquences des accidents: financières, matérielles, corporelles
  • Rester conscient des dangers
  • Exemples de pratique
 • Conduite défensive, partie pratique individuelle (03h30)
  • Application des techniques de la theorie
  • Conduire avec un camion chargé sur la voie publique en circonstances pratiques
  • Première session de route (01h30)
  • Discussion des points d’attention
  • Deuxième session de route (01h30)
  • Analyse par l’instructeur
  • Evaluation et points d’attention

 

Agrément par les services MOW Vlaanderen : MPM-015.

Maximum 20 participants

Droit de souscription 2022 : 150,00 euro + TVA,  par participant. 

Contenu du module :

 • La qualité de vos prestations est essentielle pour l’entreprise
 • COMMENT le chauffeur contribue-t-il à la qualité de l’entreprise ?
 • Votre comportement en tant que contribution à l’image de l’entreprise
 • Quelles sont vos tâches en tant que chauffeur de camion ?
 • Quels sont vos contacts, internes et externes ?
  • Comment construire une meilleure relation avec vos contacts / clients ?
  • La communication fait partie de votre comportement
  • Comment gérer des plaintes et conflits ?
 • Entretien de votre véhicule : il lest l’enseigne de votre entreprise
 • Organisation de travail
 • Suites commerciales et financières de différends

Inschrijving voor opleidingen GLC

Contacteer GLC

Maatschappelijke zetel GLOBAL LOGISTIC CONSULTANCY BVBA

Vrijgeweidestraat 133

8020 Ruddervoorde

Tel: 0476/41.93.84

e-mail: info@glc-ltc.be

Ondernemersnr/BTW: 0843.678.878

Algemene verkoopsvoorwaarden

Privacy

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Bankrelatie Bank J.v.Breda

IBAN BE23 6451 0295 1791

Kalender opleidingen code 95 en A.D.R.

juli   2022
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31